Top_01

Technologia

Zwykła, zgrzewalna papa płaska SBS

Papa w technologii Szybki Profil® SBS przeznaczona na dach

Papa w technologii Szybki Profil® SBS przeznaczona na fundament

Płaski spód papy wymaga długotrwałego procesu zgrzewania do podłoża w temperaturze około 800°C. Prowadzi to do degradacji wewnętrznych wiązań i struktury bitumu i kauczuku SBS w papie a często wręcz do jej spopielenia. W efekcie po zamocowaniu na dachu następuje szybkie starzenie się papy, utrata jej elastyczności i deklarowanych parametrów.

Zastosowanie Technologii Szybki Profil® SBS na spodzie papy zwiększa powierzchnię zgrzewu o 40%. Zapewnia to 100% pewność prawidłowego przytwierdzenia papy do podłoża na jej całej powierzchni. Ponadto zastosowana Technologia Szybki Profil® SBS skraca o 30% czas zgrzewania papy do podłoża (w temperaturze około 800°C). Dzięki mniejszemu wydatkowi energetycznemu nienaruszona zostaje główna, bitumiczno-kauczukowa SBS powłoka hydroizolacyjna papy. Gwarantuje to zachowanie parametrów technicznych papy w trakcie całego okresu eksploatacji na dachu.

Zastosowanie Technologii Szybki Profil® SBS na spodzie papy zwiększa powierzchnię zgrzewu o 40%. Zapewnia to 100% pewność prawidłowego przytwierdzenia papy do podłoża na jej całej powierzchni. Ponadto zastosowana Technologia Szybki Profil® SBS skraca o 30% czas zgrzewania papy do podłoża (w temperaturze około 800°C). Dzięki mniejszemu wydatkowi energetycznemu nienaruszona zostaje główna, bitumiczno-kauczukowa SBS powłoka hydroizolacyjna papy. Gwarantuje to zachowanie parametrów technicznych papy w trakcie całego okresu eksploatacji obiektu budowlanego i jego fundamentów.

Zwykła, zgrzewalna papa płaska SBS

Papa w technologii Szybki Profil® SBS przeznaczona na dach

Papa w technologii Szybki Profil® SBS przeznaczona na fundament

Górna powłoka asfaltu nad osnową jest zbyt cienka, aby skutecznie pełnić funkcję hydroizolacji na dachu, ponadto ulega radykalnie szybszej degradacji pod wpływem działania destrukcyjnych promieni UV.

Dolna warstwa asfaltu pod osnową jest zbyt cienka, aby skutecznie pełnić funkcję hydroizolacji fundamentów.

Ponadto w obu tych przypadkach długotrwałe zgrzewanie w temperaturze około 800°C degraduje wewnętrzną strukturę bitumu i kauczuku SBS, powodując szybkie starzenie się papy a częstokroć jej spopielenie.

Pogrubiona o ponad 20% główna bitumiczno-kauczukowa SBS powłoka hydroizolacyjna papy jest zlokalizowana nad osnową z włókniny poliestrowej nowej generacji lub welonu szklanego. Dzięki temu papa w Technologii Szybki Profil® SBS ma:

- o ponad 20% lepszą hydroizolacyjność,
- o ponad 20% wiekszą odporność na działanie niszczących promieni słonecznych UV,
- o ponad 50% większą trwałość przylegania ochronnej posypki kamiennej do bitumu,
- o 30% krótszy czas zgrzewana do podłoża.

Krótszy czas zgrzewania profilowanej powierzchni papy do podłoża eliminuje jakiekolwiek ryzyko degradacji wiązań i struktury bitumu i kauczuku SBS w głównej powłoce hydroizolacyjnej — decydującej o faktycznej żywotności papy.

Papy fundamentowe w Technologii Szybki Profil® SBS mają o ponad 50% pogrubioną główną powłokę hydroizolacyjną, zlokalizowaną pod osnową. Budowa i skład chemiczny tej powłoki zostały specjalnie opracowane przez Departament Badań i Rozwoju Koncernu Icopal pod kątem ochrony fundamentów.

Główne jej elementy to:

- długowieczna mieszanina specjalnych bitumów i trzech rodzajów kauczuków SBS,
- dwóch rodzajów żywic węglowodorowych,
- dodatki przeciwko korozji biologicznej,
- komponenty przeciwko przerastaniu korzeni.

Dzięki temu papa fundamentowa w Technologii Szybki Profil® SBS:

- ma o ponad 50% lepszą hydroizolacyjność,
- jest całkowicie odporna na działanie środowiska wodno-bio-korozyjnego w gruncie.

Ponadto krótszy czas zgrzewania profilowanej powierzchni papy do podłoża, eliminuje jakiekolwiek ryzyko degradacji wiązań i struktury bitumu i kauczuku SBS w głównej powłoce hydroizolacyjnej, decydującej o faktycznej żywotności papy.

Zwykła, zgrzewalna papa płaska SBS

Papa w technologii Szybki Profil® SBS przeznaczona na dach

Papa w technologii Szybki Profil® SBS przeznaczona na fundament

Wierzchnia warstwa papy to posypka mineralna rozłożona nierównomiernie i słabo przytwierdzona do górnej zbyt cienkiej głównej powłoki hydroizolacyjnej (zbyt mało masy bitumicznej do prawidłowego wtopienia posypki kamiennej). Ulega szybkiemu osypywaniu na dachu i nie stanowi skutecznej ochrony przed destrukcyjnym promieniowaniem słonecznym UV, co prowadzi do radykalnego i przyśpieszonego osłabienia szczelności pokrycia.

Wierzchnia warstwa papy to łupkowa, kamienna posypka mineralna rozłożona równomiernie i trwale przytwierdzona do głównej pogrubionej powłoki hydroizolacyjnej (większa o ponad 20% ilość masy bitumicznej do trwałego wtopienia posypki łupkowej). Przed nakładaniem posypka jest dodatkowo podgrzewana i wtapiana na gorąco. Nie ulega osypywaniu i jest odporna na działanie destrukcyjnych promieni słonecznych UV.

Wierzchnia warstwa papy to wzmacniająca, gruba, specjalna folia wierzchnia PP zabezpieczona lakierem UV, wykonana na specjalne zlecenie Icopal. Zapewnia zwiększoną odporność papy na uszkodzenia mechaniczne w trakcie prac budowlanych i jest odporna na destrukcyjne działanie promieni słonecznych UV przez okres 6 miesięcy.

Zdjęcia wykonane w warunkach laboratoryjnych przy użyciu mikroskopu stereoskopowego OLYMPUS SZ 61

Zwykła, zgrzewalna
papa płaska SBS

Szybki Profil® SBS
przeznaczona na dach

Szybki Profil® SBS
przeznaczona na fundament

Olympus SZ 61

 

"Zgrzewanie do podłoża pap z profilowanym spodem (pap w technologii Szybki Profil® SBS) wymaga znacznie mniej energii, a tym samym w znacznym stopniu spada prawdopodobieństwo wystąpienia procesu starzenia technologicznego asfaltu."

Autor licznych artykułów, publikacji, prac naukowych oraz pracy doktorskiej
z dziedziny materiałów bitumicznych i kauczuków SBS —
dr hab. inż. Krzysztof Zieliński
— Politechnika Poznańska,
Instytut Konstrukcji Budowlanych, Zakład Budownictwa

Zwykła, zgrzewalna papa płaska SBS

Papa w technologii Szybki Profil® SBS przeznaczona na dach

Papa w technologii Szybki Profil® SBS przeznaczona na fundament

Płaski spód papy wymaga długotrwałego procesu zgrzewania do podłoża w temperaturze około 800°C. Prowadzi to do degradacji wewnętrznych wiązań i struktury bitumu i kauczuku SBS w papie a często wręcz do jej spopielenia. W efekcie po zamocowaniu na dachu następuje szybkie starzenie się papy, utrata jej elastyczności i deklarowanych parametrów.

Zastosowanie Technologii Szybki Profil® SBS na spodzie papy zwiększa powierzchnię zgrzewu o 40%. Zapewnia to 100% pewność prawidłowego przytwierdzenia papy do podłoża na jej całej powierzchni. Ponadto zastosowana Technologia Szybki Profil® SBS skraca o 30% czas zgrzewania papy do podłoża (w temperaturze około 800°C). Dzięki mniejszemu wydatkowi energetycznemu nienaruszona zostaje główna, bitumiczno-kauczukowa SBS powłoka hydroizolacyjna papy. Gwarantuje to zachowanie parametrów technicznych papy w trakcie całego okresu eksploatacji na dachu.

Zastosowanie Technologii Szybki Profil® SBS na spodzie papy zwiększa powierzchnię zgrzewu o 40%. Zapewnia to 100% pewność prawidłowego przytwierdzenia papy do podłoża na jej całej powierzchni. Ponadto zastosowana Technologia Szybki Profil® SBS skraca o 30% czas zgrzewania papy do podłoża (w temperaturze około 800°C). Dzięki mniejszemu wydatkowi energetycznemu nienaruszona zostaje główna, bitumiczno-kauczukowa SBS powłoka hydroizolacyjna papy. Gwarantuje to zachowanie parametrów technicznych papy w trakcie całego okresu eksploatacji obiektu budowlanego i jego fundamentów.

Zwykła, zgrzewalna papa płaska SBS

Papa w technologii Szybki Profil® SBS przeznaczona na dach

Papa w technologii Szybki Profil® SBS przeznaczona na fundament

Górna powłoka asfaltu nad osnową jest zbyt cienka, aby skutecznie pełnić funkcję hydroizolacji na dachu, ponadto ulega radykalnie szybszej degradacji pod wpływem działania destrukcyjnych promieni UV.

Dolna warstwa asfaltu pod osnową jest zbyt cienka, aby skutecznie pełnić funkcję hydroizolacji fundamentów.

Ponadto w obu tych przypadkach długotrwałe zgrzewanie w temperaturze około 800°C degraduje wewnętrzną strukturę bitumu i kauczuku SBS, powodując szybkie starzenie się papy a częstokroć jej spopielenie.

Pogrubiona o ponad 20% główna bitumiczno-kauczukowa SBS powłoka hydroizolacyjna papy jest zlokalizowana nad osnową z włókniny poliestrowej nowej generacji lub welonu szklanego. Dzięki temu papa w Technologii Szybki Profil® SBS ma:

- o ponad 20% lepszą hydroizolacyjność,
- o ponad 20% wiekszą odporność na działanie niszczących promieni słonecznych UV,
- o ponad 50% większą trwałość przylegania ochronnej posypki kamiennej do bitumu,
- o 30% krótszy czas zgrzewana do podłoża.

Krótszy czas zgrzewania profilowanej powierzchni papy do podłoża eliminuje jakiekolwiek ryzyko degradacji wiązań i struktury bitumu i kauczuku SBS w głównej powłoce hydroizolacyjnej — decydującej o faktycznej żywotności papy.

Papy fundamentowe w Technologii Szybki Profil® SBS mają o ponad 50% pogrubioną główną powłokę hydroizolacyjną, zlokalizowaną pod osnową. Budowa i skład chemiczny tej powłoki zostały specjalnie opracowane przez Departament Badań i Rozwoju Koncernu Icopal pod kątem ochrony fundamentów.

Główne jej elementy to:

- długowieczna mieszanina specjalnych bitumów i trzech rodzajów kauczuków SBS,
- dwóch rodzajów żywic węglowodorowych,
- dodatki przeciwko korozji biologicznej,
- komponenty przeciwko przerastaniu korzeni.

Dzięki temu papa fundamentowa w Technologii Szybki Profil® SBS:

- ma o ponad 50% lepszą hydroizolacyjność,
- jest całkowicie odporna na działanie środowiska wodno-bio-korozyjnego w gruncie.

Ponadto krótszy czas zgrzewania profilowanej powierzchni papy do podłoża, eliminuje jakiekolwiek ryzyko degradacji wiązań i struktury bitumu i kauczuku SBS w głównej powłoce hydroizolacyjnej, decydującej o faktycznej żywotności papy.

Zwykła, zgrzewalna papa płaska SBS

Papa w technologii Szybki Profil® SBS przeznaczona na dach

Papa w technologii Szybki Profil® SBS przeznaczona na fundament

>Wierzchnia warstwa papy to posypka mineralna rozłożona nierównomiernie i słabo przytwierdzona do górnej zbyt cienkiej głównej powłoki hydroizolacyjnej (zbyt mało masy bitumicznej do prawidłowego wtopienia posypki kamiennej). Ulega szybkiemu osypywaniu na dachu i nie stanowi skutecznej ochrony przed destrukcyjnym promieniowaniem słonecznym UV, co prowadzi do radykalnego i przyśpieszonego osłabienia szczelności pokrycia.

Wierzchnia warstwa papy to łupkowa, kamienna posypka mineralna rozłożona równomiernie i trwale przytwierdzona do głównej pogrubionej powłoki hydroizolacyjnej (większa o ponad 20% ilość masy bitumicznej do trwałego wtopienia posypki łupkowej). Przed nakładaniem posypka jest dodatkowo podgrzewana i wtapiana na gorąco. Nie ulega osypywaniu i jest odporna na działanie destrukcyjnych promieni słonecznych UV.

Wierzchnia warstwa papy to wzmacniająca, gruba, specjalna folia wierzchnia PP zabezpieczona lakierem UV, wykonana na specjalne zlecenie Icopal. Zapewnia zwiększoną odporność papy na uszkodzenia mechaniczne w trakcie prac budowlanych i jest odporna na destrukcyjne działanie promieni słonecznych UV przez okres 6 miesięcy.

  Flagowe Papy Icopal
  nagrodzone
  Złotym Medalem
  Międzynarodowych
  Targów Poznańskich

  BUDMA 2018

  BMI Icopal

  BMI Icopal Sp. z o.o.
  Światowy Ekspert Hydroizolacji

  4 centra badań i rozwoju w USA i Europie, 38 fabryk i 97 biur handlowych na świecie
  rok zał. 1876

  BMI Icopal Sp. z o.o.
  Laureat
  Wielkiego Złotego Medalu
  Międzynarodowych Targów Poznańskich
  i tytułu "Najlepszy z Najlepszych"
  za produkcję osiągającą światowe standardy

  Korzystając ze strony Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
  BG_Profil