Top_05

Legenda Tabeli (Glosariusz)

Najważniejsze cechy fizyko-mechaniczne i użytkowe z punktu widzenia potencjalnego inwestora / użytkownika
Papa profilowana - spod papy w technologii SZYBKI PROFIL:
- większa o 40 % rzeczywista powierzchnia zgrzewania
- gwarantowane, pewne zgrzanie z podłożem, eliminujące błąd ludzki
- 25% oszczędności gazu
- 30% oszczędności czasu układania
- większa elastyczność papy
Papa płaska - spod papy o zwykłej, płaskiej budowie
CE - Certyfikat Europejski - dokument potwierdzający jakość gwarantowaną przez notyfikowaną jednostkę badawczą, umożliwiający wprowadzenie do obrotu na rynkach Unii Europejskiej.
PN-EN - Europejska Norma Zharmonizowana - norma na produkty papowe, obowiązująca na obszarze Unii Europejskiej.
AT - Aprobata Techniczna - dokument niezharmonizowany z PN-EN, dopuszczający wyroby papowe do obrotu wyłącznie na terenie Polski.
Nowa generacja osnowy - Włóknina poliestrowa kalandrowana, produkowana z włókien ciągłych, dająca gwarancję osiągania najwyższych parametrów wytrzymałości mechanicznej przy rozciąganiu wzdłuż i w poprzek. Kalandrowanie włókniny poliestrowej polega na prasowaniu i walcowaniu włókniny poliestrowej w podwyższonej temperaturze, powodując stabilizację i uzyskanie ekstremalnie wysokich parametrów wytrzymałości mechanicznej przy danej gramaturze osnowy.
Stara generacja osnowy - Włóknina poliestrowa niekalandrowana, (nieprasowana i niewalcowana) - produkowana z włókien ciągłych albo ciętych o gorszych parametrach wytrzymałości mechanicznej przy rozciąganiu wzdłuż i w poprzek, bardziej miękka, o strukturze puszystej, o większej grubości osnowy, tym samym sztucznie podwyższająca grubość papy, często zagrożona brakiem stabilizacji parametrów wytrzymałości mechanicznej.
Gramatura osnowy - ciężar metra kwadratowego osnowy, wyrażony w gramach. Przy tej samej gramaturze - osnowy nowej generacji są cieńsze i przewyższają parametrami mechanicznymi osnowy starej generacji.
Grubość papy:
- 4-5 mm - europejskie standardy grubości zgrzewalnych pap modyfikowanych SBS wierzchniego krycia;
- 3-5 mm - europejskie standardy grubości zgrzewalnych podkładowych pap modyfikowanych SBS.
Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej : nad osnową / suma nad i pod osnową (mm): Grubość asfaltowej, modyfikowanej SBS powłoki, mająca decydujący wpływ na wodoodporność (przesiąkliwość) oraz trwałość papy. Istotne znaczenie ma grubość powłoki nad osnową, dająca najwyższe gwarancje trwałości i wodoodporności powłoki asfaltowej. Do wyliczeń grubości powłoki nad osnową przyjęto założenia minimalnej grubości powłoki spodniej, potrzebnej do prawidłowego zgrzania do podłoża, odpowiednio: 2 mm dla pap płaskich i 1,8 mm dla pap profilowanych.
Średnia siła zrywająca (niszcząca) wzdłuż / w poprzek (N) - siła zrywająca pasek papy o szerokości 50 mm, wyrażona w Newtonach. Jest to parametr o podstawowym znaczeniu użytkowym.
UWAGA: z punktu widzenia bezpieczeństwa, szczelności i trwałości eksploatacji dachu, większe znaczenie ma wytrzymałość na zrywanie wzdłuż.
Średnie wydłużenie (elastyczność) wzdłuż / w poprzek [%] - procentowy przyrost długości badanego odcinka papy po przyłożeniu maksymalnej siły rozciągającej, przy ktorej papa nie ulega zniszczeniu.
UWAGA: z punktu widzenia bezpieczeństwa, szczelności i trwałości eksploatacji dachu, większe znaczenie ma elastyczność w poprzek.
Giętkość na Ø 30 mm - giętkość papy na wałku o średnicy 30 mm w określonej temperaturze. W praktyce nie powinno się wykonywać mocowania papy w temperaturze poniżej -5°C, ze względu na brak możliwości wykonania poprawnego zgrzewu (zastosowanie Szybkiego Profilu niweluje różnice giętkości papy podczas mocowania do podłoża, zapewniając 100-procentową przyczepność).
Spływność - brak widocznych oznak spływania asfaltu z papy zamocowanej w pozycji pionowej, w danej temperaturze, w przeciągu 2 h. W polskich warunkach klimatycznych najwyższa temperatura na dachu nie przekracza 80°C.

  Flagowe Papy Icopal
  nagrodzone
  Złotym Medalem
  Międzynarodowych
  Targów Poznańskich

  BUDMA 2018

  BMI Icopal

  BMI Icopal Sp. z o.o.
  Światowy Ekspert Hydroizolacji

  4 centra badań i rozwoju w USA i Europie, 38 fabryk i 97 biur handlowych na świecie
  rok zał. 1876

  BMI Icopal Sp. z o.o.
  Laureat
  Wielkiego Złotego Medalu
  Międzynarodowych Targów Poznańskich
  i tytułu "Najlepszy z Najlepszych"
  za produkcję osiągającą światowe standardy

  Korzystając ze strony Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
  BG_Profil